Vilken ögonfärg är vanligast

05 januari 2024 Jon Larsson

Översikt

Ögonfärg är en unik egenskap som varierar mellan olika människor runt om i världen. Vissa ögonfärger är vanligare än andra och det finns flera faktorer som påverkar förekomsten av olika ögonfärger. Genom att utforska de olika typerna av ögonfärger och deras popularitet kan vi få en bättre förståelse för vilken ögonfärg som är mest vanlig.

Presentation

research

Ögonfärger kan vara blå, grön, brun, grå eller en kombination av dessa färger. Blå ögon är vanligast i norra Europa och har rapporterats vara förekommande hos cirka 17% av världens befolkning. Gröna ögon är mindre vanliga och finns oftast hos personer med europeiskt ursprung. Brun är den vanligaste ögonfärgen globalt sett och finns hos cirka 55% av världens befolkning. Grå ögon är något mer ovanliga, men förekommer framförallt hos personer med europeiskt ursprung.

Vidare kan ögonfärg variera inom samma familj på grund av genetiska kombinationer. Det är möjligt att föräldrar med blåa och gröna ögon kan få ett barn med brun ögonfärg, och vice versa. Detta beror på de olika generna som ärvs för ögonfärg.

Kvantitativa mätningar

För att bättre förstå vilken ögonfärg som är vanligast har forskare genomfört kvantitativa mätningar och undersökningar. En omfattande studie som publicerades i American Journal of Human Genetics år 2002 visade att brun ögonfärg är mest vanligt förekommande globalt sett. Forskarna fann att 79% av deltagarna hade brun ögonfärg.

En annan studie från 2017 publicerad i European Journal of Human Genetics undersökte förekomsten av olika ögonfärger i Europa. Resultaten visade att blå ögon var mest vanligt i Estland, Finland och Sverige, medan bruna ögon var mest vanligt i södra Europa.

Skillnader mellan ögonfärger

Utöver förekomsten av olika ögonfärger kan de också skilja sig åt på andra sätt. Till exempel kan personer med blå ögon ha en högre risk för vissa ögonsjukdomar, som grön starr. Å andra sidan kan personer med brun ögonfärg ha bättre skydd mot vissa ögonsjukdomar som åldersrelaterad makuladegeneration.

Enligt forskning kan även ögonfärg påverka hur vi uppfattas av andra. Personer med blå ögon kan uppfattas som mer attraktiva och ungdomliga, medan personer med bruna ögon kan betraktas som mer pålitliga och intelligenta.

Historiska för- och nackdelar

Historiskt sett har vissa ögonfärger ansetts vara mer eftertraktade än andra. Till exempel betraktades blå ögon som vackrare och mer aristokratiska under vissa perioder i historien. Många kända skådespelare och modeller har blåa ögon, vilket kan ha bidragit till deras popularitet.

Å andra sidan har personer med brun ögonfärg ibland ansetts vara mer attraktiva och exotiska. Detta kan vara relaterat till den högre förekomsten av brun ögonfärg globalt sett.

Sammanfattningsvis är brun ögonfärg den vanligaste globalt sett, medan blå och gröna ögonfärger är mer ovanliga. Ögonfärgens popularitet kan variera mellan olika regioner och geografiska områden. Ögonfärg kan också påverka hur vi uppfattas av andra och har historiskt sett haft vissa fördelar och nackdelar. Genom att vidare utforska ögonfärg kan vi få en bättre förståelse för dess betydelse och variation i olika sammanhang.Referenser:

1. Eiberg, H., Troelsen, J., Nielsen, M. et al. (2008). Blue eye color in humans may be caused by a perfectly associated founder mutation in a regulatory element located within the HERC2 gene inhibiting OCA2 expression. Human Genetics, 123(2), 177-187.

2. Liu, F., van Duijn, K., Vingerling, J. R., et al. (2009). Eye color and the prediction of complex phenotypes from genotypes. Current Biology, 19(5), R192-R193.

3. Mathers, W. D., Kao, S. Y., & McMullan, R. (1996). Keratinocyte growth factor and its receptor in the anterior epithelium of the human eye. Canadian Journal of Ophthalmology, 31(6), 303-312.

FAQ

Vilken ögonfärg är vanligast globalt sett?

Brun ögonfärg är vanligast globalt sett och finns hos cirka 55% av världens befolkning.

Vilka är de vanligaste ögonfärgerna i Europa?

Blå ögon är vanligast i Estland, Finland och Sverige, medan bruna ögon är mest vanligt i södra Europa.

Finns det några skillnader mellan olika ögonfärger förutom utseende?

Ja, det finns vissa skillnader. Till exempel har personer med blå ögon en högre risk för ögonsjukdomen grön starr, medan personer med brun ögonfärg kan ha bättre skydd mot åldersrelaterad makuladegeneration.

Fler nyheter

15 januari 2024

Fakta om Pluto

10 januari 2024

Fakta om solenergi

09 januari 2024

Fakta om tall